Porozmawiajmy o dietach

 

 • Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Artykuły

Regulamin strony

I. Postanowienia ogólne.

1. O regulaminie.

 1. Każda osoba korzystająca z forum jest zobowiązana to przestrzegania niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie jest wytłumaczeniem w sytuacji jego łamania.
 2. Regulamin zaczyna obowiązywać w momencie jego opublikowania, a wszelkie ewentualne zmiany w nim zachodzące mają skutek natychmiastowy.
 3. Zapoznać się z regulaminem można (i należy) przy rejestracji na forum. Należy pamiętać, że dokonując rejestracji automatycznie zgadzamy się na przestrzeganie niniejszego regulaminu. Jest on też dostępny pod linkiem na stronie głównej forum.

2. Cele działania forum.

 1. Forum dieta-forum.pl służy głównie pozyskiwaniu wiedzy o dietach, oraz zagadnieniach o zbliżonej tematyce, w szczególności o doświadczeniach użytkowników z uzyskiwaniem odpowiedniej wagi ciała.
 2. Forum umożliwia uzyskiwanie pomocy przy rozwiązywaniu problemów, wymianę opinii i doświadczeń. Działanie forum opiera się na wzajemnej pomocy wszystkich użytkowników.
 3. Jednym z celów funkcjonowania forum jest dzielenie się doświadczeniami nt. stosowań diet.

3. Zasady panujące na forum.

 1. Korzystanie z forum jest całkowicie bezpłatne.
 2. Aby mieć możliwość wypowiedzi na forum należy się zarejestrować.
 3. Treści publikowane na forum muszą być zgodne z polskim prawem.
 4. Zabrania się publikowania na forum treści i materiałów wulgarnych, pornograficznych, nieetycznych, obrażających czyjeś uczucia religijne lub uznawanych powszechnie za obraźliwe. Dotyczy to wszelkich treści wprowadzonych na forum przez użytkownika - w wiadomościach, pseudonimie, podpisie, emblemacie i innych.
 5. Administrator i moderatorzy podejmują starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Należy więc zdawać sobie sprawę, że zawartość każdego postu na tym forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie administratorów czy moderatorów i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.
 6. Każdy użytkownik forum powinien starać się traktować innych uczestników dyskusji tak samo, jak sam chciałby być traktowany. Oczekując szacunku, pamiętajmy o okazywaniu go innym.
 7. Na forum dieta-forum.pl nie funkcjonują rangi związane z ilością wysłanych postów, spotykane często na innych forach. Aktywne uczestniczenie w dyskusjach toczących się na forum, jest oczywiście mile widziane - należy jednak pamiętać, że na tym forum, większa wymowę ma poziom merytoryczny publikowanych materiałów, niż ich ilość.
 8. Forum nie służy do załatwiania spraw.
 9. Przy publikacji jakichkolwiek materiałów, należy pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich.
 10. Zabrania się samowolnego publikowania cudzych danych teleadresowych.
 11. Na forum zabrania się reklamowania czegokolwiek. Dotyczy to w szczególności treści komercyjnych, ale i nachalne promowanie treści o charakterze niekomercyjnym, również nie jest zbyt mile widziane.
 12. Wobec zasad obowiązujących na forum, wszyscy użytkownicy są równi. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są zwykli użytkownicy, moderatorzy, oraz administrator forum.
 13. Zespól moderujący dieta-forum.pl nie usuwa postów użytkowników na ich życzenie. Nie wpływa tym samym na kształtowanie wizerunku użytkownika.

4. W stosunku do osób łamiących zasady ustanowione w tym regulaminie, stosowane będą przez moderatorów i administratora odpowiednie sankcje.

 1. W przypadku drobnych odstępstw od obowiązujących zasad, stosowane będzie upomnienie.
 2. Posty, których treść jest wynikiem nieznajomości obowiązujących na forum zasad, będą blokowane lub przenoszone.
 3. Posty rażąco naruszające regulamin, będą bezpowrotnie usuwane z forum.
 4. Osobom permanentnie i celowo łamiącym regulamin, administrator postara się uniemożliwić korzystanie z forum.

5. Niejasności i spory.

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, można je wyrażać poprzez formularz kontaktowy na stronie dieta-forum.pl.


II. Obsługa forum.

 

 

1. Rejestracja.

 1. Rejestracja na forum jest dobrowolna. Daje ona jednak szereg przywilejów.
 2. Jedna osoba ma prawo do założenia jednego konta i jest zobligowana to korzystania na forum wyłącznie z niego.
 3. Podczas rejestracji jedynymi wymaganymi danymi są: adres email (prawdziwy, ponieważ na ten adres zostaje wysłany list aktywujący, bez którego konto nie zostanie uruchomione), pseudonim, oraz hasło. Resztę danych użytkownik podaje dobrowolnie i na własne ryzyko.
 4. Jeżeli użytkownik decyduje się na publikowanie swoich danych, takich jak nazwisko, numer telefonu, czy adres, to powinien zdawać sobie sprawę z wynikających z tego niebezpieczeństw.
 5. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości email, niezbędnych do informowania użytkowników o zmianach w funkcjonowaniu forum. Wiadomości do wszystkich użytkowników forum równocześnie wysyłać może wyłącznie administrator.

3. Zasady dotyczące pseudonimu (nick).

 1. Wybierając dla siebie pseudonim, należy postarać się aby był on unikatowy i nie powodował wprowadzenia kogokolwiek w błąd.
 2. Raz wybranego na forum pseudonimu, nie powinno się zmieniać.
 3. Należy ograniczyć długość wybieranego pseudonimu do rozsądnego minimum.

4. Zasady dotyczące podpisów (sygnatur).

 1. Podpis nie może zawierać treści niezgodnych z polskim prawem i w żaden sposób naruszać godności innych osób, czy propagować łamania prawa.
 2. Animowane grafiki mogą pojawiać się w sygnaturkach z zastrzeżeniem, iż nie mogą one w znaczący sposób wyróżniać się z kontekstu forum. Decyzję o tym, czy sygnaturka nie wyróżnia się z kontekstu forum, podejmuje administrator wraz z zespołem moderatorskim, którzy mają prawo do modyfikacji lub nakazania zmiany sygnaturki.
 3. Odnośniki w sygnaturkach nie mogą prowadzić do stron pornograficznych, niezgodnych z polskim prawem i stron, których głównym zadaniem jest nakłanianie użytkowników do dokonania jakichkolwiek zakupów.
 4. Nie dopuszcza się do stosowania w sygnaturkach żadnych banerów reklamowych.

5. Zasady dotyczące emblematu (avatar).

 1. Wybierając emblemat wypada sprawdzić czy ktoś inny na forum już z niego nie korzysta, a w razie wątpliwości zrezygnować z danego emblematu.
 2. Na forum znajduje się galeria emblematów, do której można dostać się ze swojego profilu.
 3. Jako emblemat może posłużyć obrazek wysłany z komputera użytkownika.
 4. Informacje o maksymalnym rozmiarze i "wadze" emblematu znaleźć można w ustawieniach swojego profilu.
 5. Należy unikać przesadnie "krzykliwych" kolorów. Dbajmy o oczy innych.
 6. Dozwolona jest animacja w emblemacie. Nie może ona jednak w znaczący sposób wyróżniać się z kontekstu forum. Decyzję o tym, czy emblemat nie wyróżnia się z kontekstu forum, podejmuje administrator wraz z zespołem moderatorskim, którzy mają prawo do modyfikacji lub nakazania zmiany emblematu.
 7. Avatar nie powinien obrażać niczyich uczuć (np. religijnych) oraz zawierać drastycznych scen. Administrator/moderator ma prawo usunąć taki avatar.


III. Prawa i obowiązki.

1. Prawa "gości" (czyli osób niezarejestrowanych na forum).

 1. Przeglądanie struktury forum, faq, regulaminu, przeszukiwanie forum, przeglądanie listy użytkowników, oraz czytanie wszystkich opublikowanych wiadomości.
 2. Każdy "gość" ma prawo do rejestracji, co powoduje zmianę jego statusu na "użytkownika". Jeśli jednak nie chcemy publikować na forum żadnych treści, a wyłącznie czytać zamieszczone wiadomości, warto rozważyć wariant pozostania

2. Prawa i obowiązki użytkowników (czyli osób zarejestrowanych na forum).

 1. Każdy użytkownik posiada prawa "gościa".
 2. Użytkownicy mogą zakładać nowe tematy.
 3. Użytkownicy mają prawo odpowiadania na posty innych.
 4. Użytkownicy mogą edytować własne, wysłane już posty, oraz kasować je o ile nikt na nie jeszcze nie odpisał.
 5. Użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich elementów formatowania, oraz używać dostępnych emotikonek. Jednocześnie mają obowiązek stosować te elementy tam, gdzie wymagają tego okoliczności.
 6. Każdy użytkownik posiada własny profil i ma prawo wykorzystywać wszelkie jego funkcjonalności.
 7. Użytkownicy mają prawo a nawet obowiązek powiadamiać moderatorów o łamaniu regulaminu czy innych nieprawidłowościach.
 8. Każdy użytkownik ma obowiązek przestrzegania regulaminu i podporządkowywania się w ramach forum decyzjom moderatorów i administratora.

3. Prawa i obowiązki moderatorów.

 1. Moderatorzy posiadają wszystkie uprawnienia zwykłych użytkowników.
 2. Moderatorzy mają możliwość publikowania ogłoszeń i tematów przyklejonych.
 3. Moderatorzy mają prawo do blokowania i odblokowywania tematów.
 4. Moderatorzy mają prawo przenoszenia tematów do innych kategorii w celu poprawienia spójności poruszanej na danym forum tematyki.
 5. Moderatorzy mają prawo dzielenia wątków na części.
 6. Moderatorzy mają prawo kasowania postów innych użytkowników.
 7. Moderatorzy mają prawo edycji cudzych postów (choć zaleca się unikanie takich posunięć).
 8. Moderatorzy mają obowiązek przestrzegać regulamin w sposób szczególnie rygorystyczny, ponieważ ich zadaniem jest dawać przykład innym użytkownikom.
 9. Moderatorzy mają obowiązek czuwać nad porządkiem panującym na forum, oraz interesować się publikowanymi treściami intensywniej niż zwykli użytkownicy.
 10. Moderatorzy powinni służyć radą i pomocą niedoświadczonym użytkownikom forum.
 11. Moderatorzy mają pierwszeństwo przy kontaktach z administratorem, a ich opinie są szczególnie brane pod uwagę przy wprowadzaniu zmian na forum.
 12. Moderatorzy nie powinni nadużywać swojej władzy.
 13. Moderatorzy powinni ściśle współpracować z administratorem i w ramach forum podporządkowywać się jego decyzjom.
 14. Moderatorzy nie mają obowiązku publicznego informowania o zastosowaniu sankcji ani tłumaczenia się z podjętych działań, powinni jednak odpowiadać na prywatne wiadomości wysyłane do nich w sprawach dotyczących ich działań na forum.
 15. O tym kto zostanie moderatorem decyduje administrator. Administrator nie podejmuje takich decyzji na podstawie zgłoszeń. Aby zostać moderatorem należy przestrzegać regulaminu i pomagać przestrzegać go innym, udzielać się w dyskusjach, pisać mądrze i na temat.

4. Prawa i obowiązki administratora.

 1. Administrator forum jest tylko jeden i podejmuje decyzje samodzielnie.
 2. Administrator posiada najwyższe uprawnienia na forum, w tym oczywiście wszelkie uprawnienia użytkowników i moderatorów.
 3. Administrator ma prawo zablokować wybranym użytkownikom dostęp do forum, ze względu na naruszanie regulaminu.
 4. Administrator może zmieniać skład grup użytkowników, w szczególności moderatorów.
 5. Administrator może dowolnie modyfikować strukturę całego forum, w szczególności tworzyć nowe fora tematyczne, zmieniać wygląd forum, oraz rozszerzać jego funkcjonalności.
 6. Administrator ma obowiązek informować o swoich posunięciach wszystkich użytkowników.
 7. Administrator ma obowiązek uwzględniać opinie użytkowników i moderatorów w sprawach zmian na forum, nie jest jednak nimi w żaden sposób zobligowany.
 8. Administrator ma obowiązek dbać o prawidłowe funkcjonowanie forum w ramach swoich możliwości i umiejętności.
 9. Administrator powinien starać się podnosić komfort i ułatwiać użytkownikom korzystanie z forum.


IV. Prowadzenie dyskusji.

1. O czym należy pamiętać przed wysłaniem wiadomości na forum.

 1. Sprawdź czy temat nie był już na forum poruszany i czy odpowiedź na Twoje pytanie już nie padła. Forum wyposażone jest w mechanizm wyszukiwania.
 2. Skorzystaj z wyszukiwarki internetowej (np. Google) próbując najpierw tam znaleźć odpowiedź na nurtujące Cię pytania.

2. Zakładanie nowego tematu (topic).

 1. Najpierw należy zastanowić się na które forum tematyczne powinien trafić Twój post. Każde forum posiada pewien zakres tematyczny, który użytkownicy muszą przestrzegać podczas umieszczania na nim swoich postów. O tym, jakiemu tematowi poświęcone jest dane forum, możemy wnioskować z nazwy, komentarza, oraz z zamieszczonego na nim ogłoszenia precyzującego zasady i tematykę. Jeśli temat nie pasuje do żadnego z działów tematycznych, temat należy umieścić na forum „Inne”. Jeśli pomimo naszych wysiłków, nie znajdujesz następnego dnia Twojego tematu na tym forum, na którym go umieściłeś, oznacza to, że nie udało Ci się zmieścić w tematyce obowiązującej na tym forum i moderator przeniósł Twój temat gdzie indziej - musisz go teraz poszukać.
 2. Ważną sprawą jest właściwe zatytułowanie naszego posta. Temat powinien być krótki (nie używamy pełnych zdań, lecz posługujemy się raczej hasłami), ale możliwie najdokładniej precyzujący poruszaną tematykę. Sami wybraliśmy temat, więc starajmy się go trzymać w swoich wypowiedziach. Wypadałoby też aktywnie uczestniczyć w wywołanej naszą wiadomością dyskusji.
 3. Zadając pytanie, postarajmy się dostarczyć naszym rozmówcom maksimum informacji. Jeśli piszemy o komunikatach błędów, zacytujmy je w całości. Jeśli mamy błąd w kodzie, cytujemy odpowiedni jego fragment, plus kilka linii przed i po linii powodującej błąd. Starajmy się opisać okoliczności wystąpienia problemu, platformę na jakiej pracujemy i wszystko, co mogło by mieć wpływ na wystąpienie naszego problemu.
 4. Jeśli na Twoje pytanie nie pojawia się odpowiedź, może być to spowodowane kilkoma czynnikami. Może jesteś zbyt niecierpliwy i nie zaczekałeś odpowiednio długo na odpowiedź? Może źle zatytułowałeś post, źle sformułowałeś pytanie, lub nie podałeś wystarczającej ilości informacji i nikt nie próbuje nawet na nie odpowiedzieć? Może pytanie zostało już kiedyś zadane i nikt nie chce trudzić się odpowiadając na nie ponownie? Niezależnie od tego, nie wysyłaj na forum ponownie tego samego pytania. Spróbuj sprecyzować to, które już zadałeś.
 5. Niedopuszczalne jest zakładanie tego samego tematu kilka razy na tym samym, bądź różnych forach. Niedopuszczalnej jest również pytanie o to samo w różnych topicach, założonych przez innych użytkowników.
 6. Pamiętaj, że celem istnienia forum jest poszerzanie wiedzy osób korzystających z niego. Podziel się z innymi swoimi doświadczeniami.
 7. Każdy użytkownik ma prawo do swoich poglądów i opinii, dlatego nie należy rozpoczynać tematu, który najprawdopodobniej doprowadzi do powstania konfliktu między użytkownikami.
 8. Jeśli czytając wiadomości na danym forum, natrafisz na temat związany z tym co cię interesuje, nie zadawaj nowego pytania i nie twórz nowego wątku, lecz postaraj się kontynuować już istniejący.

3. Odpowiadanie na pytania.

 1. Odpisując na czyjeś pytanie starajmy się być konstruktywni i pomocni.
 2. Odpowiadając trzymajmy się ściśle tematu.
 3. Jeżeli nie znasz odpowiedzi, nie pisz nic. Po prostu czekaj.
 4. Nie wahaj się prowokować innych do dyskusji, o ile nie są to jałowe spory. Pamiętaj, że dyskusje są toczone publicznie i służą konstruktywnej wymianie poglądów.
 5. Uwagi na temat błędów stylistycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych przekazuj autorowi.
 6. Nie używaj w odpowiedziach agresywnego języka. Inni użytkownicy to też ludzie, mają swoje uczucia, czasem popełniają też błędy. Nie obwiniaj ich za to.

4. Formułowanie treści wiadomości (postów).

 1. Bądź profesjonalny i ostrożny w tym co mówisz o innych.
 2. Bądź ostrożny pisząc z humorem lub sarkazmem. Bez osobistego kontaktu Twój żart może być odebrany jako złośliwa krytyka.
 3. Zwracaj uwagę na to, czy w publikowanych przez Ciebie treściach nie ma takich, które są niedopuszczalne na tym forum.
 4. Dbaj o kulturę języka. Dotyczy to zarówno unikania wszelkich wulgaryzmów, jak i dbania o ortografię, gramatykę i interpunkcję. Pamiętaj, że jeden źle postawiony przecinek, może zmienić całkowicie znaczenie zdania. Staraj się pisać językiem jak najbardziej komunikatywnym.
 5. Jeżeli publikujesz jakieś materiały, staraj się zawsze podawać ich źródło, a jeśli to konieczne, uzyskać zgodę autora na publikację. Absolutnie niedopuszczalne jest publikowanie cudzych materiałów jako swoich. Przestrzeganie praw autorskich traktuj jak jeden z priorytetów.
 6. Nie nadużywaj emotikonek przy pisaniu wiadomości. Nie pozwala to czytającemu skupić się na czytaniu tekstu wiadomości.
 7. Unikaj przesadnego formatowania tekstu.
 8. PISANIE DUŻYMI LITERAMI traktowane jest jako krzyk, a krzyczeć nie musisz.
 9. Kontroluj przed wysłaniem napisany przez siebie tekst. Jeśli jednak coś Ci umknie, zawsze możesz jeszcze zmienić treść w opublikowanej już wiadomości.

Polecamy

Obecnie

Odwiedza nas 135 gości oraz 0 użytkowników.

sierpień 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nowe diety

 O typie budowy ciała zwanym ...

Jesienią i zimą włosy tracą swój ...

Wybuchy złości, migrena, ...

Liczba zachorowań na nowotwory z ...

Właściwości lecznicze rosołu ...

Polecamy

Zdrowa żywność, czyli jagody goji, ...

Superfoods to produkty bogate w dobroczynne dla organizmu składniki odżywcze. To inaczej zdrowa ...

Niezawodny środek na przeziębienie

  Na przeziębienie, kaszel i gorączkę najskuteczniej zadziałają domowe specyfki z naturalnych ...

Domowy sposób na grypę i gorączkę

Pojawia się nagle i od razu kładzie do łóżka. Wysoka gorączka, bóle mięśniowe trudne do ...

Czy ziołowe przyprawy mogą szkodzić?

Tymianek, rozmaryn, bazylia, jałowiec – ziołowe przyprawy na dobre zagościły w naszych kuchniach. ...

Top